Arti Kata Rahsia di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Arti kata 'rahsia' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Rahsia

Bentuk tidak baku dari rahasia.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata rahsia adalah bentuk tidak baku dari rahasia.

Rahsia memiliki 1 arti.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Rahsia