Ringkas

Terdapat 2 definisi dan arti 'ringkas' di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Ringkas /ring·kas/

Adjektiva (kata sifat)

 1. Tidak banyak memerlukan tempat.
  Contoh: Kursi-kursi itu dilipat sehingga menjadi ringkas
 2. Singkat (tentang perkataan, cerita).
  Contoh: Laporannya ringkas, tetapi padat, ringkasnya, pendeknya

Kata Turunan Ringkas

 1. Meringkaskan
 2. Ringkasan

Penggunaan Kata Ringkas

Berikut adalah daftar referensi dari penggunaan kata "ringkas" di dalam Kamus dan Tesaurus.

Mengambil Ringkas (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian mengambil ringkas adalah meringkaskan, mengikhtisarkan. Kesimpulan mengambil ringkas adalah meringkaskan. Arti lainnya dari mengambil ringkas adalah mengikhtisarkan.

Antonim Ringkas (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Antonim ringkas adalah panjang, berat, tinggi. Kesimpulan antonim ringkas adalah panjang, berat, tinggi. Antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Daftar an...

Antonim Mengambil Ringkas (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Antonim mengambil ringkas adalah memanjangkan. Kesimpulan antonim mengambil ringkas adalah memanjangkan. Antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Daftar antonim dap...

Sinonim Mengambil Ringkas (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim mengambil ringkas adalah memendekkan, memandakkan, memotong, menyentengkan, mengurangi, menyusutkan, mempersingkat, menghemat, menyingkat waktu, mengijmalkan, mengikhtisarkan, ...

Sinonim Ringkas (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim ringkas adalah sinoptik, singkat, kecil, mini, pendek, sedikit, sempit, sebentar, sekejap, kompak, simpan, sontok, sumir, beres, kemas, rapi, ringan, enteng, gampang,...

Meringkaskan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian meringkaskan adalah menjadikan ringkas (tidak banyak memerlukan tempat). Contoh: ia meringkaskan barang-barang itu supaya dapat masuk ke dalam peti, ...

Aforisme (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian aforisme adalah pernyataan yang padat dan ringkas tentang sikap hidup atau kebenaran umum (seperti peribahasa. Kesimpulan aforisme adalah pernyataan yang padat dan ringkas tentang sikap hidup atau keben...

Deklarasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian deklarasi adalah pernyataan ringkas dan jelas (tentang suatu hal). Contoh: konferensi itu telah menghasilkan deklarasi yang terdiri atas sepuluh pasal, keterangan lengkap tentang uang, bia...

Deklaratif (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian deklaratif adalah bersifat pernyataan ringkas dan jelas. Kesimpulan deklaratif adalah bersifat pernyataan ringkas dan jelas. Deklaratif memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga d...

Glosarium (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian glosarium adalah kamus dalam bentuk yang ringkas, daftar kata dengan penjelasannya dalam bidang tertentu. Kesimpulan glosarium adalah kamus dalam bentuk yang ringkas. Arti lainnya dari glosarium adalah...

Ikhtisar (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian ikhtisar adalah pemandangan secara ringkas (yang penting-penting saja), ijmat. Contoh: ringkasan, kata turunan ikhtisar, mengikhtisarkan, gabungan kata ikhtisar, ikhtisar laba rugi, ikhtisar peng...

Ku (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian ku adalah bentuk ringkas dari pronomina persona pertama, bentuk klitik aku sebagai penunjuk pelaku, pemilik, tujuan. Contoh: kuambil, rumahku, memukulku, nama penganan. Ku- juga...

Lakonik (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian lakonik adalah singkat (ringkas) dan jelas. Kesimpulan lakonik adalah singkat (ringkas) dan jelas. Lakonik memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga lakonik dapat me...

Maksim (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian maksim adalah pernyataan ringkas yang mengandung ajaran atau kebenaran umum tentang sifat-sifat manusia, aforisme, peribahasa. Kesimpulan maksim adalah pernyataan ringkas yang mengandun...

Kesimpulan

Ringkas adalah tidak banyak memerlukan tempat. Contoh: Kursi-kursi itu dilipat sehingga menjadi ringkas. Arti lainnya dari ringkas adalah singkat (tentang perkataan, cerita). Contoh: Laporannya ringkas, tetapi padat, ringkasnya, pendeknya.

Ringkas memiliki 2 arti. Ringkas adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Ringkas memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga ringkas dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik.

arti ringkas

Pranala Luar

 1. Definisi:
 2. Tesaurus:
 3. Terjemahan:
 4. Ilustrasi: