7 Arti Kata Roman di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 7 arti kata 'roman' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Roman

Nomina (kata benda)
 1. Karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing.
  Contoh: roman lebih banyak membawa sifat-sifat zamannya daripada drama atau puisi
 2. (cerita) percintaan
 3. Rupa muka
 4. Wajah.
  Contoh: roman gadis itu seperti ibunya
 5. Sekam (padi)
 6. Tangkai padi (merang)
Lain-lain

Lihat huruf.

Gabungan Kata Roman

 1. Roman berangsur
 2. Roman bertendens
 3. Roman detektif
 4. Roman kodian
 5. Roman masyarakat
 6. Roman picisan
 7. Roman sejarah
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata roman adalah karangan prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Contoh: roman lebih banyak membawa sifat-sifat zamannya daripada drama atau puisi. Arti lainnya dari roman adalah (cerita) percintaan.

Roman memiliki 7 arti. Roman memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga roman dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Roman adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.

Roman termasuk dalam ragam bahasa cakapan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Roman