Sahaja

Terdapat 6 makna 'sahaja' di KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Sahaja

 1. Bentuk tidak baku dari saja
 2. (dengan) sengaja.
  Contoh: Maka tiada sekali-kali hambamu berniat sahaja hendak memanah
 3. Sebenarnya
 4. Memang demikian.
  Contoh: Sahaja ia tidak tahu adat-istiadat melayu
 5. Sewajarnya
 6. Apa adanya.
  Contoh: Makin sahaja makin elok parasnya

Kata Turunan Sahaja

 1. Bersahaja
 2. Kesahajaan
 3. Mempersahajakan
 4. Menyahaja
 5. Menyahajakan
 6. Persahajaan

Gabungan Kata Sahaja

 1. Sahaja basahan

Penggunaan Kata Sahaja

Berikut adalah daftar referensi dari penggunaan kata "sahaja" di dalam Kamus dan Tesaurus.

Sahaja Basahan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian sahaja basahan adalah sudah menjadi kebiasaan berbuat sesuatu yang kurang baik. Kesimpulan sahaja basahan adalah sudah menjadi kebiasaan berbuat sesuatu yang kurang ba...

Antonim Sahaja (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Antonim sahaja adalah istimewa. Kesimpulan antonim sahaja adalah istimewa. Antonim adalah kata yang berlawanan makna dengan kata lain. Daftar antonim dapat ditemukan di tesaurus.

Sinonim Sahaja (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim sahaja adalah sesungguhnya, aktual, nyata, real, sebenarnya, sebetulnya, sememangnya, senyatanya, sengaja, asa, berniat, berencana, terencana, saja, hanya, alamiah, s...

Sehaja atau Sahaja (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kesimpulan sehaja adalah bentuk tidak baku dari sahaja sehingga penulisan yang baku adalah sahaja.

Sahaja atau Sehaja (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kesimpulan sehaja adalah bentuk tidak baku dari sahaja sehingga penulisan yang baku adalah sahaja.

Sahaja atau Saja (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kesimpulan sahaja adalah bentuk tidak baku dari saja sehingga penulisan yang baku adalah saja.

Saja atau Sahaja (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Kesimpulan sahaja adalah bentuk tidak baku dari saja sehingga penulisan yang baku adalah saja.

Sehaja (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian sehaja adalah bentuk tidak baku dari sahaja. Kesimpulan sehaja adalah bentuk tidak baku dari sahaja. Sehaja memiliki 1 arti.

Semaja (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian semaja adalah sahaja, memang, sebenarnya, sesungguhnya. Contoh: jikalau demikian semaja patutlah rajamu itu akan suamiku. Kesimpulan semaja adalah sahaja. Arti lainnya dari s...

Persahajaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Pengertian persahajaan adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mempersahajakan. Kesimpulan persahajaan adalah perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mempersahajakan. Persahajaan...

Sinonim Aktual (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim aktual adalah sesungguhnya, nyata, real, sahaja, sebenarnya, sebetulnya, sememangnya, senyatanya, segar, afiat, bugar, enak stamina, fit, nyaman, sehat, anyar, baru, gres, hangat, positif, absolut, afi...

Sinonim Berencana (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim berencana adalah sengaja, asa, sahaja, berniat, terencana, beragak-agak, berancang, berangan-angan, bercita-cita, berhajat, berharap, berikrar, beriktikad, berjanji, berkaul, berkehendak, ber...

Sinonim Terencana (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim terencana adalah sengaja, asa, sahaja, berniat, berencana, terancang, sempurna, sistematik, teratur, tersusun, terjadwal, teragendakan, tercatat, terdaftar, terarah, apik, beres, rapi, terken...

Sinonim Asa (Tesaurus Bahasa Indonesia)

Sinonim asa adalah sengaja, sahaja, berniat, berencana, terencana, alamiah, seadanya, sederhana, sebenarnya, sesungguhnya, senyatanya, sewajarnya, wajar, harapan, ambisi, angan-angan, cita...

Kesimpulan

Sahaja adalah bentuk tidak baku dari saja. Arti lainnya dari sahaja adalah (dengan) sengaja. Contoh: Maka tiada sekali-kali hambamu berniat sahaja hendak memanah.

Sahaja memiliki 6 arti. Sahaja adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Sahaja memiliki arti dalam kelas adverbia atau kata keterangan sehingga sahaja dapat memberikan keterangan kepada kata lain. Sahaja termasuk dalam ragam bahasa klasik.

arti sahaja

Pranala Luar

 1. Definisi:
 2. Tesaurus:
 3. Terjemahan:
 4. Ilustrasi: