Sahaja

Sahaja memiliki 6 arti. Sahaja adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Sahaja memiliki arti dalam kelas adverbia atau kata keterangan sehingga sahaja dapat memberikan keterangan kepada kata lain. Sahaja termasuk dalam ragam bahasa klasik.

arti sahaja

Sahaja

 1. Bentuk tidak baku dari saja
 2. (dengan) sengaja.
  Contoh: Maka tiada sekali-kali hambamu berniat sahaja hendak memanah
 3. Sebenarnya
 4. Memang demikian.
  Contoh: Sahaja ia tidak tahu adat-istiadat melayu
 5. Sewajarnya
 6. Apa adanya.
  Contoh: Makin sahaja makin elok parasnya

Kata Turunan Sahaja

 1. Bersahaja
 2. Kesahajaan
 3. Mempersahajakan
 4. Menyahaja
 5. Menyahajakan
 6. Persahajaan

Gabungan Kata Sahaja

 1. Sahaja basahan

Kesimpulan

Sahaja adalah bentuk tidak baku dari saja. Arti lainnya dari sahaja adalah (dengan) sengaja. Contoh: Maka tiada sekali-kali hambamu berniat sahaja hendak memanah.

Pranala Luar