2 Arti Kata Sarjana di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 2 arti kata 'sarjana' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Sarjana

Nomina (kata benda)
  1. Orang pandai (ahli ilmu pengetahuan)
  2. Gelar strata satu yang dicapai oleh seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di perguruan tinggi

Kata Turunan Sarjana

  1. Kesarjanaan

Gabungan Kata Sarjana

  1. Sarjana muda
  2. Sarjana plus
  3. Sarjana utama
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata sarjana adalah orang pandai (ahli ilmu pengetahuan). Arti lainnya dari sarjana adalah gelar strata satu yang dicapai oleh seseorang yang telah menamatkan pendidikan tingkat terakhir di perguruan tinggi.

Sarjana memiliki 2 arti. Sarjana adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Sarjana memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga sarjana dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sarjana