8 Arti Senarai Kata di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Terdapat 8 arti 'senarai kata' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Senarai Kata

  1. Vokabuler
  2. Bausastra
  3. Daftar istilah
  4. Daftar kata
  5. Kamus
  6. Kosakata
  7. Leksikon
  8. Perbendaharaan kata
Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti senarai kata adalah vokabuler. Arti lainnya dari senarai kata adalah bausastra.

Senarai kata memilik 9 arti. Arti-arti senarai kata berasal dari kata ataupun istilah yang memiliki makna yang sama dengan senarai kata.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Senarai Kata