Arti Kata Setagi di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Arti kata 'setagi' di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Setagi

Bentuk tidak baku dari setagen.

Kesimpulan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata setagi adalah bentuk tidak baku dari setagen.

Setagi memiliki 1 arti.

Daftar IsiArtikel Terkait
Setagi