Shammer

Arti kata 'shammer' di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia yang masuk ke dalam kelas kata nomina (kata benda).

Shammer

/sham·mer/

Nomina (kata benda)

Orang yang pura-pura

Kesimpulan

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata shammer adalah orang yang pura-pura.

Artikel Terkait
Shammer