Shriveled

Arti kata 'shriveled' di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia.

Shriveled

/shriv·eled/

Ciut

Kesimpulan

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata shriveled adalah ciut.

Artikel Terkait
Shriveled