Tuntutan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Tuntutan (tun.tut.an)

Dari kata dasar: tuntut

Nomina (kata benda)

  1. Hasil menuntut
  2. Sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras)
  3. Gugatan
  4. Dakwaan

Kesimpulan

Tuntutan adalah hasil menuntut. Arti lainnya dari tuntutan adalah sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras).

Tuntutan memiliki 4 arti. Tuntutan berasal dari kata dasar tuntut. Tuntutan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Tuntutan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga tuntutan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

arti tuntutan

Pranala Luar

  1. Definisi:
  2. Tesaurus:
  3. Terjemahan:
  4. Ilustrasi: