Velvety

Terdapat 2 arti kata 'velvety' di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia yang masuk ke dalam kelas kata adjektiva (kata sifat).

Velvety

/vel·vety/

Adjektiva (kata sifat)
  1. Seperti beludru
  2. Seperti beledu
Kesimpulan

Menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata velvety adalah seperti beludru. Arti lainnya dari velvety adalah seperti beledu.

Artikel Terkait
Velvety