Celepa atau Selepa? - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Manakah penulisan kata yang benar antara celepa dan selepa?

Kata celepa adalah bentuk tidak baku dari kata selepa sehingga penulisan yang benar adalah selepa. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Celepa adalah bentuk tidak baku dari selepa sehingga penulisan yang baku adalah selepa.

Artikel Terkait
Celepa atau Selepa