Muarikh atau Muwarikh? - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Manakah penulisan kata yang benar antara muarikh dan muwarikh?

Kata muwarikh adalah bentuk tidak baku dari kata muarikh sehingga penulisan yang benar adalah muarikh. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Muwarikh adalah bentuk tidak baku dari muarikh sehingga penulisan yang baku adalah muarikh.

Artikel Terkait
Muarikh atau Muwarikh