Musti atau Mesti? - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Manakah penulisan kata yang benar antara musti dan mesti?

Kata musti adalah bentuk tidak baku dari kata mesti sehingga penulisan yang benar adalah mesti. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Musti adalah bentuk tidak baku dari mesti sehingga penulisan yang baku adalah mesti.

Artikel Terkait
Musti atau Mesti