Pelepah atau Pelapah? - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Manakah penulisan kata yang benar antara pelepah dan pelapah?

Kata pelapah adalah bentuk tidak baku dari kata pelepah sehingga penulisan yang benar adalah pelepah. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Pelapah adalah bentuk tidak baku dari pelepah sehingga penulisan yang baku adalah pelepah.

Artikel Terkait
Pelepah atau Pelapah