Saripah atau Syarifah? - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Manakah penulisan kata yang benar antara saripah dan syarifah?

Kata saripah adalah bentuk tidak baku dari kata syarifah sehingga penulisan yang benar adalah syarifah. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Saripah adalah bentuk tidak baku dari syarifah sehingga penulisan yang baku adalah syarifah.

Artikel Terkait
Saripah atau Syarifah