Sukarelawan atau Relawan? - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Manakah penulisan kata yang benar antara sukarelawan dan relawan?

Kata relawan adalah bentuk tidak baku dari kata sukarelawan sehingga penulisan yang benar adalah sukarelawan. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Relawan adalah bentuk tidak baku dari sukarelawan sehingga penulisan yang baku adalah sukarelawan.

Artikel Terkait
Sukarelawan atau Relawan