Tarikh atau Tawarikh? - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Manakah penulisan kata yang benar antara tarikh dan tawarikh?

Kata tawarikh adalah bentuk tidak baku dari kata tarikh sehingga penulisan yang benar adalah tarikh. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Tawarikh adalah bentuk tidak baku dari tarikh sehingga penulisan yang baku adalah tarikh.

Artikel Terkait
Tarikh atau Tawarikh