Wahadaniah atau Wahdaniah? - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Manakah penulisan kata yang benar antara wahadaniah dan wahdaniah?

Kata wahadaniah adalah bentuk tidak baku dari kata wahdaniah sehingga penulisan yang benar adalah wahdaniah. Penulisan kata yang benar disebut juga dengan kata baku yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kesimpulan

Wahadaniah adalah bentuk tidak baku dari wahdaniah sehingga penulisan yang baku adalah wahdaniah.

Artikel Terkait
Wahadaniah atau Wahdaniah