Rizky
RizkySeseorang noobgrammer sekaligus mobile gamer yang selalu tertarik dengan perkembangan teknologi.

Rima Berpadanan

gambar berpadanan ilustrasi

Rima Berpadanan - Kata berpadanan memiliki 5 macam rima. Rima-rima ini meliputi rima akhir sempurna, rima akhir tak sempurna, rima akhir ganda, rima akhir ganda tak sempurna, dan rima awal. Berikut adalah rima berpadanan.

Rima Akhir Sempurna Dari Kata Berpadanan

(Rima akhir sempurna adalah persamaan bunyi pada suku kata terakhir)
 1. Absonan
 2. Adnan
 3. Adonan
 4. Adunan
 5. Agunan
 6. Akanan
 7. Alunan
 8. Ambinan
 9. Ampunan
 10. Angin-anginan
 11. Angonan
 12. Antanan
 13. Aronan
 14. Asinan
 15. Ayunan
 16. Balinan
 17. Bangunan
 18. Berekanan
 19. Berjalinan
 20. Berkeinginan
 21. Berkelainan
 22. Berkemungkinan
 23. Berkenan
 24. Berkeyakinan
 25. Berlain-lainan

Rima Akhir Tak Sempurna Dari Kata Berpadanan

(Rima akhir tak sempurna adalah persamaan bunyi pada bagian suku kata terakhir)
 1. Alquran
 2. Bulungan
 3. Devayan
 4. Galungan
 5. Idulkurban
 6. Kahayan
 7. Kalimantan
 8. Kangean
 9. Kayan
 10. Kuningan
 11. Kuran
 12. Lawangan
 13. Lebaran
 14. Mizan
 15. Nuzululquran
 16. Ogan
 17. Protestan
 18. Quran
 19. Ramadan
 20. Saban
 21. Sailan
 22. Sartan
 23. Selan
 24. Selatan
 25. Syaban

Rima Akhir Ganda Dari Kata Berpadanan

(Rima akhir ganda adalah persamaan bunyi pada dua suku kata terakhir)
 1. Akanan
 2. Antanan
 3. Berekanan
 4. Berlangganan
 5. Berlawanan
 6. Berpadanan
 7. Bertekanan
 8. Bosanan
 9. Bulanan
 10. Dandanan
 11. Dolanan
 12. Dwiperanan
 13. Ikanan
 14. Insanan
 15. Jajanan
 16. Jalanan
 17. Jaranan
 18. Kanan
 19. Kawanan
 20. Keakanan
 21. Keamanan
 22. Kebangsawanan
 23. Kebebanan
 24. Kebegawanan
 25. Kebertahanan

Rima Akhir Ganda Tak Sempurna Dari Kata Berpadanan

(Rima ganda tak sempurna adalah persamaan bunyi pada sebagian dua suku kata terakhir)
 1. Berekanan
 2. Berjalinan
 3. Berkeinginan
 4. Berkelainan
 5. Berkemungkinan
 6. Berkenan
 7. Berkeyakinan
 8. Berlainan
 9. Berlangganan
 10. Berlawanan
 11. Berpadanan
 12. Bertahunan
 13. Bertekanan
 14. Beterjunan
 15. Cerminan
 16. Dedaunan
 17. Determinan
 18. Keabstainan
 19. Keagenan
 20. Keakanan
 21. Keamanan
 22. Keampunan
 23. Keanggunan
 24. Keanginan
 25. Keasinan

Rima Awal Dari Kata Berpadanan

(Rima awal adalah persamaan bunyi pada suku kata awal)
 1. Berik
 2. Berusu
 3. Ber--an
 4. Ber
 5. Bera
 6. Berabad-abad
 7. Berabang
 8. Berabarkan
 9. Berabdas
 10. Berabe
 11. Berabjad
 12. Berabonemen
 13. Berabstraksi
 14. Berabu
 15. Berabun-rabun
 16. Beracah-acah
 17. Beracara
 18. Beracun
 19. Berada-ada
 20. Berada
 21. Beradab
 22. Beradak
 23. Beradaptasi
 24. Beradat
 25. Beradegan

Demikian rima dari kata berpadanan di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya. Rima dapat digunakan untuk menambah keindahan suatu puisi, sajak ataupun syair.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih

Pencarian

Arti Antonim Sinonim Rima
^