Rizky
RizkySeseorang noobgrammer sekaligus mobile gamer yang selalu tertarik dengan perkembangan teknologi.

Rima Kata Manakala Di Kamus Besar Bahasa Indonesia

gambar manakala ilustrasi

Rima manakala - Kata manakala memiliki 5 macam rima. Rima-rima ini meliputi rima akhir sempurna, rima akhir tak sempurna, rima akhir ganda, rima akhir ganda tak sempurna, dan rima awal. Berikut adalah rima kata manakala.

Rima Akhir Sempurna Dari Kata Manakala

(Rima akhir sempurna adalah persamaan bunyi pada suku kata terakhir)
 1. Kala
 2. Acala
 3. Adakala
 4. Ala
 5. Amigdala
 6. Ancala
 7. Apakala
 8. Astadikependekanala
 9. Bahala
 10. Bala
 11. Bendala
 12. Benggala
 13. Bentala
 14. Berbala-bala
 15. Bercakronimawala
 16. Bergala
 17. Berhala
 18. Berkala-kala
 19. Berkala
 20. Berkepala
 21. Berkuala
 22. Bernala-nala
 23. Bernyala-nyala
 24. Bernyala
 25. Berpahala

Rima Akhir Tak Sempurna Dari Kata Manakala

(Rima akhir tak sempurna adalah persamaan bunyi pada bagian suku kata terakhir)
 1. Kala
 2. Kapela
 3. Pancasila
 4. Tula
 5. Acala
 6. Adakala
 7. Afidikola
 8. Agarikola
 9. Aigiolokola
 10. Akapela
 11. Aksila
 12. Ala
 13. Algikola
 14. Alula
 15. Ambalela
 16. Ametabola
 17. Amigdala
 18. Ampela
 19. Ampula
 20. Ancala
 21. Apabila
 22. Apakala
 23. Areola
 24. Arteriola
 25. Astadikependekanala

Rima Akhir Ganda Dari Kata Manakala

(Rima akhir ganda adalah persamaan bunyi pada dua suku kata terakhir)
 1. Kala
 2. Adakala
 3. Apakala
 4. Berkala
 5. Berskala
 6. Butakala
 7. Candariasengkala
 8. Mahakala
 9. Manakala
 10. Niskala
 11. Prakala
 12. Purbakala
 13. Sangkakala
 14. Sangkala
 15. Sasakala
 16. Sedekala
 17. Sediakala
 18. Sekala
 19. Skala
 20. Suryasengkala
 21. Tatkala
 22. Sambekala

Rima Akhir Ganda Tak Sempurna Dari Kata Manakala

(Rima ganda tak sempurna adalah persamaan bunyi pada sebagian dua suku kata terakhir)
 1. Bahala
 2. Cakronimawala
 3. Candala
 4. Candariasengkala
 5. Gadamala
 6. Galawala
 7. Mahakala
 8. Manakala
 9. Mandala
 10. Manggala
 11. Manyala
 12. Masala
 13. Nawala
 14. Pahala
 15. Panjarwala
 16. Raksamala
 17. Rasamala
 18. Sangkakala
 19. Sangkala
 20. Sasakala
 21. Sawala
 22. Taala
 23. Tatkala
 24. Badhala
 25. Cakrawala

Rima Awal Dari Kata Manakala

(Rima awal adalah persamaan bunyi pada suku kata awal)
 1. Mandailing
 2. Mandar
 3. Mantul
 4. Man
 5. Mana-mana
 6. Mana
 7. Manah
 8. Manai
 9. Manajemen
 10. Manajer
 11. Manajerial
 12. Manakala
 13. Manakan
 14. Manakib
 15. Manalagi
 16. Manana
 17. Manasai
 18. Manasik
 19. Manasongo
 20. Manasuka
 21. Manau
 22. Mancanegara
 23. Mancawarna
 24. Manci
 25. Mancis

Demikian rima dari kata manakala di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya. Rima dapat digunakan untuk menambah keindahan suatu puisi, sajak ataupun syair.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih

Pencarian

Arti Antonim Sinonim Rima