Rizky
RizkySeseorang noobgrammer sekaligus mobile gamer yang selalu tertarik dengan perkembangan teknologi.

Rima Kedaifan

gambar kedaifan ilustrasi

Rima Kedaifan - Kata kedaifan memiliki 5 macam rima. Rima-rima ini meliputi rima akhir sempurna, rima akhir tak sempurna, rima akhir ganda, rima akhir ganda tak sempurna, dan rima awal. Berikut adalah rima kedaifan.

Rima Akhir Sempurna Dari Kata Kedaifan

(Rima akhir sempurna adalah persamaan bunyi pada suku kata terakhir)
 1. Ajufan
 2. Alif-alifan
 3. Alofan
 4. Berkafan
 5. Bermaaf-maafan
 6. Fan
 7. Harfan
 8. Kafan
 9. Katifan
 10. Keagresifan
 11. Keaktifan
 12. Kearifan
 13. Kedaifan
 14. Keefektifan
 15. Keeksklusifan
 16. Kehomografan
 17. Keinsafan
 18. Kekhilafan
 19. Kekohesifan
 20. Kekolektifan
 21. Kekreatifan
 22. Kenaifan
 23. Kenegatifan
 24. Kepositifan
 25. Keproduktifan

Rima Akhir Tak Sempurna Dari Kata Kedaifan

(Rima akhir tak sempurna adalah persamaan bunyi pada bagian suku kata terakhir)
 1. Alquran
 2. Bulungan
 3. Devayan
 4. Galungan
 5. Idulkurban
 6. Kahayan
 7. Kalimantan
 8. Kangean
 9. Kayan
 10. Kuningan
 11. Kuran
 12. Lawangan
 13. Lebaran
 14. Mizan
 15. Nuzululquran
 16. Ogan
 17. Protestan
 18. Quran
 19. Ramadan
 20. Saban
 21. Sailan
 22. Sartan
 23. Selan
 24. Selatan
 25. Syaban

Rima Akhir Ganda Dari Kata Kedaifan

(Rima akhir ganda adalah persamaan bunyi pada dua suku kata terakhir)
 1. Katifan
 2. Keagresifan
 3. Keaktifan
 4. Kearifan
 5. Kedaifan
 6. Keefektifan
 7. Keeksklusifan
 8. Kekohesifan
 9. Kekolektifan
 10. Kekreatifan
 11. Kenaifan
 12. Kenegatifan
 13. Kepositifan
 14. Keproduktifan
 15. Keresesifan
 16. Keselektifan
 17. Kesportifan
 18. Ketakronimifan
 19. Laifan
 20. Penarifan
 21. Penasrifan
 22. Pengaktifan
 23. Pengeksklusifan
 24. Pengintensifan
 25. Penonaktifan

Rima Akhir Ganda Tak Sempurna Dari Kata Kedaifan

(Rima ganda tak sempurna adalah persamaan bunyi pada sebagian dua suku kata terakhir)
 1. Berkafan
 2. Keagresifan
 3. Keaktifan
 4. Kearifan
 5. Kedaifan
 6. Keefektifan
 7. Keeksklusifan
 8. Kehomografan
 9. Keinsafan
 10. Kekhilafan
 11. Kekohesifan
 12. Kekolektifan
 13. Kekreatifan
 14. Kenaifan
 15. Kenegatifan
 16. Kepositifan
 17. Keproduktifan
 18. Keresesifan
 19. Keselektifan
 20. Kesportifan
 21. Ketakronimifan
 22. Pemaafan
 23. Penarafan
 24. Penarifan
 25. Penasrifan

Rima Awal Dari Kata Kedaifan

(Rima awal adalah persamaan bunyi pada suku kata awal)
 1. Keda
 2. Kedabu
 3. Kedadak
 4. Kedaerahan
 5. Kedah
 6. Kedahsyatan
 7. Kedahuluan
 8. Kedai
 9. Kedaian
 10. Kedaifan
 11. Kedal
 12. Kedalaman
 13. Kedaluwarsa
 14. Kedam
 15. Kedamaian
 16. Kedampingan
 17. Kedang
 18. Kedangkai
 19. Kedangkalan
 20. Kedangkan
 21. Kedangsa
 22. Kedap
 23. Kedapatan
 24. Kedar
 25. Kedaruratan

Demikian rima dari kata kedaifan di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya. Rima dapat digunakan untuk menambah keindahan suatu puisi, sajak ataupun syair.

Semoga dapat bermanfaat. Anda dapat memberikan kritik dan saran melalui halaman Hubungi Kami.

Terima kasih

Pencarian

Arti Antonim Sinonim Rima
^