gambar kerai ilustrasi

Rima Kerai Menurut KBBI

Kata kerai memiliki 5 macam rima. Rima-rima ini meliputi rima akhir sempurna, rima akhir tak sempurna, rima akhir ganda, rima akhir ganda tak sempurna, dan rima awal. Berikut ini adalah rima keraiTesaurus Tesaurus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga rangkuman dari berbagai sumber lainnya.

Rima Akhir Sempurna Dari Kata Kerai

(Rima akhir sempurna adalah persamaan bunyi pada suku kata terakhir)
 1. Arai
 2. Barai
 3. Baterai
 4. Berburai
 5. Bercerai-berai
 6. Bercerai-cerai
 7. Bercerai
 8. Berderai-derai
 9. Berderai
 10. Berjurai-jurai
 11. Berjurai
 12. Berkirai
 13. Berkurai
 14. Bermeterai
 15. Berperai-perai
 16. Bersorak-sorai
 17. Bersurai
 18. Berurai
 19. Birai
 20. Bizurai
 21. Cemperai
 22. Cenderai
 23. Cengkurai
 24. Cerai-berai
 25. Cerai

Rima Akhir Tak Sempurna Dari Kata Kerai

(Rima akhir tak sempurna adalah persamaan bunyi pada bagian suku kata terakhir)
 1. Abai
 2. Bakumpai
 3. Bonai
 4. Sakai
 5. Sigulai
 6. Aduhai
 7. Agai
 8. Ai
 9. Ajai
 10. Alai-belai
 11. Alai
 12. Amai-amai
 13. Amai
 14. Ambai-ambai
 15. Ambai
 16. Ampai-ampai
 17. Ampai
 18. Anai-anai
 19. Ancai
 20. Andai
 21. Anggai
 22. Arai
 23. Arombai
 24. Asai
 25. Awai

Rima Akhir Ganda Dari Kata Kerai

(Rima akhir ganda adalah persamaan bunyi pada dua suku kata terakhir)
 1. Baterai
 2. Bercerai
 3. Berderai
 4. Bermeterai
 5. Cemperai
 6. Cenderai
 7. Cerai
 8. Derai
 9. Gerai
 10. Kerai
 11. Lerai
 12. Materai
 13. Melerai
 14. Membenderai
 15. Memerai
 16. Mencederai
 17. Mencerai
 18. Menggerai
 19. Meterai
 20. Pelerai
 21. Perai
 22. Serai
 23. Tercederai
 24. Tercerai
 25. Tergerai

Rima Akhir Ganda Tak Sempurna Dari Kata Kerai

(Rima ganda tak sempurna adalah persamaan bunyi pada sebagian dua suku kata terakhir)
 1. Berburai
 2. Bercerai
 3. Berderai
 4. Berjurai
 5. Berkirai
 6. Berkurai
 7. Bermeterai
 8. Bersurai
 9. Berurai
 10. Cemperai
 11. Cenderai
 12. Cengkurai
 13. Cerai
 14. Derai
 15. Gerai
 16. Kelarai
 17. Kerai
 18. Lerai
 19. Melarai
 20. Melerai
 21. Memantrai
 22. Membenderai
 23. Memburai
 24. Memerai
 25. Memperantarai

Rima Awal Dari Kata Kerai

(Rima awal adalah persamaan bunyi pada suku kata awal)
 1. Kera
 2. Kerabang
 3. Kerabat
 4. Kerabik
 5. Kerabu
 6. Kerabunan
 7. Keracak
 8. Keracap
 9. Keracunan
 10. Keraeng
 11. Keragaman
 12. Keraguan
 13. Kerah-kerahan
 14. Kerah
 15. Kerahan
 16. Kerahasiaan
 17. Kerahi
 18. Kerahiman
 19. Kerai
 20. Kerajaan
 21. Kerajang
 22. Kerajat
 23. Kerajinan
 24. Kerak
 25. Kerakah

Validasi

KBBI ResmiTesaurus Resmi
KeraiKerai
*Laporkan Kesalahan


Pencarian

Arti Antonim Sinonim Rima