69 Sinonim Kata Asi di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 69 sinonim kata 'asi' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Asi

 1. Valid
 2. Absah
 3. Aci
 4. Benar
 5. Berdasar
 6. Berlaku
 7. Berterima
 8. Jadi
 9. Kuat
 10. Legal
 11. Logis
 12. Meyakinkan
 13. Otentik
 14. Real
 15. Sah
 16. Sahih
 17. Tahkik
 18. Terang
 19. Berketahuan
 20. Pasti
 21. Resmi
 22. Sempurna
 23. Sungguh
 24. Wadih
 25. Formal
 26. Halal
 27. Lulus
 28. Makbul
 29. Terkabul
 30. Asli
 31. Orisinal
 32. Sejati
 33. Tulen
 34. Jelas
 35. Nyata
 36. Tentu
 37. Cam
 38. Atensi
 39. Minat
 40. Perhatian
 41. Adil
 42. Akurat
 43. Betul
 44. Cocok
 45. Jujur
 46. Loyal
 47. Lurus Hati
 48. Lurus
 49. Mustakim
 50. Pas
 51. Persis
 52. Piawai
 53. Sadik
 54. Sepadan
 55. Sesuai
 56. Setia
 57. Tepat
 58. Ada
 59. Faktual
 60. Memang
 61. Sungguh-Sungguh
 62. Hak
 63. Imbang
 64. Amat
 65. Sangat
 66. Etis
 67. Lugu
 68. Naif
 69. Polos
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim asi adalah valid, absah, aci, benar, berdasar.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Asi