40 Sinonim Kata Azimat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 40 sinonim kata 'azimat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Azimat

 1. Penangkal
 2. Penahan
 3. Pencegah
 4. Penolak
 5. Benteng
 6. Perisai
 7. Tameng
 8. Jimat
 9. Penangkalan
 10. Pencegahan
 11. Preventif
 12. Fetis
 13. Jampi
 14. Guna-Guna
 15. Jampian
 16. Jampi-Jampi
 17. Jantur
 18. Mantra
 19. Pelias
 20. Pelintuh
 21. Penawar
 22. Pengasih
 23. Pukau
 24. Semah
 25. Serapah
 26. Sihir
 27. Tasak
 28. Tuju
 29. Pencacau
 30. Pengigau
 31. Amulet
 32. Cula
 33. Obat Pekasih
 34. Obat Pengasih
 35. Pacau
 36. Pelet
 37. Pepunden
 38. Pripih
 39. Susuk
 40. Uduh
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim azimat adalah penangkal, penahan, pencegah, penolak, benteng.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Azimat