58 Sinonim Kata Belenggu di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 58 sinonim kata 'belenggu' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Belenggu

 1. Pasung
 2. Kungkung
 3. Kandang
 4. Sengkang Kaki
 5. Kurungan
 6. Sangkar
 7. Bui
 8. Hotel Prodeo
 9. Kerangkeng
 10. Penjara
 11. Rumah Pasung
 12. Rumah Tahanan
 13. Tangsi
 14. Terungku
 15. Ikatan
 16. Kungkungan
 17. Bilik
 18. Kamar
 19. Kuteri
 20. Petak
 21. Ruang
 22. Sekatan
 23. Bingkai
 24. Belembang
 25. Berkas
 26. Gebung
 27. Rengkel
 28. Rumpun
 29. Salut
 30. Sendi
 31. Simpai
 32. Simpul
 33. Kung-Kungan
 34. Hubungan
 35. Jalinan
 36. Pertalian
 37. Pertautan
 38. Rangkaian
 39. Rantai
 40. Susunan
 41. Wasilah
 42. Asosiasi
 43. Perhimpunan
 44. Perkumpulan
 45. Persatuan
 46. Persekutuan
 47. Perserikatan
 48. Kontrak
 49. Perjanjian
 50. Borgol
 51. Gari
 52. Argari
 53. Kokong
 54. Pengikat
 55. Sengkang
 56. Sengkela
 57. Tali
 58. Telikung
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim belenggu adalah pasung, kungkung, kandang, sengkang kaki, kurungan.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Belenggu