95 Sinonim Kata Belengkok di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 95 sinonim kata 'belengkok' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Belengkok

 1. Tikung
 2. Menikung
 3. Membelok
 4. Membengkok
 5. Mengelok
 6. Pengkol
 7. Memengkol
 8. Berseluk
 9. Menyelekoh
 10. Melengkung
 11. Beliut
 12. Bengkok
 13. Bengkong
 14. Bengkung
 15. Cengkok
 16. Lengkok
 17. Riut
 18. Berkelok
 19. Berkeluk
 20. Melekuk
 21. Melepih
 22. Merebeh
 23. Bungkuk
 24. Tunggik
 25. Bergeduyut
 26. Meluyut
 27. Melentik
 28. Membusur
 29. Menjengkit
 30. Meleding
 31. Melendung
 32. Melendut
 33. Melengkuk
 34. Meliku
 35. Mencekung
 36. Menceruk
 37. Menjulai
 38. Melelai
 39. Meledung
 40. Melentur
 41. Menjonget
 42. Melaur
 43. Berkelung
 44. Gondek
 45. Pelong
 46. Lantik
 47. Jengkit
 48. Lentik
 49. Berbelok
 50. Berlekuk
 51. Ruit
 52. Belok
 53. Bengkol
 54. Benyot
 55. Biang Biut
 56. Bongkok
 57. Cengkol
 58. Cengkong
 59. Geliang-Geliut
 60. Genjang
 61. Incang-Incut
 62. Incut
 63. Kelok
 64. Kencong
 65. Lekuk
 66. Lendut
 67. Lengkung
 68. Lentur
 69. Liku
 70. Mencong
 71. Mengsol
 72. Miring
 73. Patah
 74. Pencong
 75. Pengkar
 76. Pengkor
 77. Peok
 78. Piat
 79. Pitut
 80. Piuh
 81. Pukah
 82. Ringkuk
 83. Serong
 84. Tekuk
 85. Timpang
 86. Cerdik
 87. Curang
 88. Culas
 89. Kerang-Keroh
 90. Keroh
 91. Lancung
 92. Lengit
 93. Licik
 94. Licin
 95. Membias
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim belengkok adalah tikung, menikung, membelok, membengkok, mengelok.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Belengkok