57 Sinonim Kata Benda di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 57 sinonim kata 'benda' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Benda

 1. Zat
 2. Barang
 3. Jasad
 4. Materi
 5. Entitas
 6. Maujud
 7. Anasir
 8. Elemen
 9. Komponen
 10. Unsur
 11. Substansi
 12. Akar
 13. Esensi
 14. Intisari
 15. Isi
 16. Makna
 17. Pokok
 18. Semangat
 19. Korpus
 20. Massa
 21. Aset
 22. Harta
 23. Kekayaan
 24. Khasanah
 25. Sesuatu
 26. Objek
 27. Mongmong
 28. Bendir
 29. Canang
 30. Celempong
 31. Geloneng
 32. Tawak-Tawak
 33. Telempong
 34. Bahan
 35. Gatra
 36. Pelajaran
 37. Subjek
 38. Wujud
 39. Fisik
 40. Awak
 41. Badan
 42. Bodi
 43. Jasmani
 44. Raga
 45. Tubuh
 46. Arta
 47. Banda
 48. Bagasi
 49. Gawai
 50. Komoditas
 51. Muatan
 52. Perabot
 53. Peralatan
 54. Peranti
 55. Perkakas
 56. Perlengkapan
 57. Produk
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim benda adalah zat, barang, jasad, materi, entitas.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Benda