62 Sinonim Kata Berkisar di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 62 sinonim kata 'berkisar' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Berkisar

 1. Bertukar
 2. Beralih
 3. Berganti
 4. Bergilir
 5. Bersalin
 6. Bersilih
 7. Berubah
 8. Bergeser
 9. Berpindah
 10. Berputar
 11. Berbegar
 12. Berbentar
 13. Beredar
 14. Berkeliling
 15. Berkitar
 16. Bersirkulasi
 17. Melegar
 18. Mengalir
 19. Berotasi
 20. Berpendar
 21. Berpusar
 22. Berpusing
 23. Berbeleng
 24. Bergerak
 25. Berguling
 26. Bergulir
 27. Bergulung
 28. Menggeleser
 29. Menggelinding
 30. Menggelundung
 31. Menguri
 32. Pivot
 33. Berbalik
 34. Berbelok
 35. Berganti Arah
 36. Berpaling Haluan
 37. Bertukar Haluan
 38. Putar Balik
 39. Bekerja
 40. Berpikir
 41. Berolak
 42. Beranjak
 43. Berasak
 44. Beringsut
 45. Mengesak
 46. Menular
 47. Menurun
 48. Berkelana
 49. Berlang-Lang
 50. Berpindah-Pindah
 51. Bertualang
 52. Mengitar
 53. Berangsur
 54. Melenceng
 55. Menyesar
 56. Menyimpang
 57. Merangkak
 58. Merayap
 59. Merembet
 60. Bergesek
 61. Bersinggungan
 62. Memutar
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim berkisar adalah bertukar, beralih, berganti, bergilir, bersalin.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Berkisar