54 Sinonim Kata Berkumpul di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 54 sinonim kata 'berkumpul' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Berkumpul

 1. Bersatu
 2. Beraduk
 3. Berbaur
 4. Bercampur
 5. Berfusi
 6. Bergabung
 7. Bergaul
 8. Bergugus
 9. Berhimpun
 10. Berintegrasi
 11. Berkelompok
 12. Bermufakat
 13. Berpadu
 14. Berpumpun
 15. Berpusat
 16. Bersambung
 17. Bersekutu
 18. Bersepakat
 19. Berserikat
 20. Bersuatu
 21. Bersumber
 22. Bersyarikat
 23. Bertaut
 24. Bertemu
 25. Melebur
 26. Menyambung
 27. Menyatu
 28. Sepakat
 29. Berkampung
 30. Bergerombol
 31. Berkerumun
 32. Beregu
 33. Berkawan
 34. Berombongan
 35. Berpartai
 36. Berpasuk
 37. Bersama-Sama
 38. Berlonggok-Longgok
 39. Bersidang
 40. Bertimbun
 41. Bertumpuk-Tumpuk
 42. Berdompol
 43. Berkawanan
 44. Berkerubung
 45. Berasosiasi
 46. Bercantum
 47. Bergugus-Gugus
 48. Berikat
 49. Berkoalisi
 50. Berkomplot
 51. Berkongkalikong
 52. Berkolusi
 53. Apel
 54. Upacara
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim berkumpul adalah bersatu, beraduk, berbaur, bercampur, berfusi.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Berkumpul