114 Sinonim Kata Berpatutan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 114 sinonim kata 'berpatutan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Berpatutan

 1. Suai
 2. Bersuai
 3. Berpadanan
 4. Selaras
 5. Sesuai
 6. Sepadan
 7. Patut
 8. Antun
 9. Apik
 10. Elok
 11. Etis
 12. Luwes
 13. Laik
 14. Layak
 15. Merdesa
 16. Mustahak
 17. Pantas
 18. Rapi
 19. Senonoh
 20. Sopan
 21. Tampan
 22. Tertib
 23. Wajar
 24. Adekuat
 25. Cukup
 26. Lumayan
 27. Memadai
 28. Sedang
 29. Cocok
 30. Harmonis
 31. Mengena
 32. Serasi
 33. Setimpal
 34. Labut
 35. Semenggah
 36. Sumbut
 37. Surup
 38. Akseptabel
 39. Bersepadan
 40. Berimbang
 41. Bersesuaian
 42. Munasabah
 43. Cocok Benar
 44. Lalu Akal
 45. Logik
 46. Masuk Akal
 47. Masuk Pikiran
 48. Tepat
 49. Berbawaan
 50. Konsisten
 51. Selia
 52. Simetris
 53. Sinkron
 54. Rampak
 55. Setem
 56. Bertepatan
 57. Runtut
 58. Sebanding
 59. Sebentuk
 60. Seimbang
 61. Sejajar
 62. Sejalan
 63. Sekadar
 64. Senada
 65. Senapas
 66. Setanding
 67. Setara
 68. Setimbal
 69. Seturut
 70. Sewajar
 71. Ampuh
 72. Efektif
 73. Manjur
 74. Mempan
 75. Mujarab
 76. Mustajab
 77. Tembus
 78. Koheren
 79. Sebahu
 80. Seia
 81. Sepasang
 82. Seragam
 83. Teratur
 84. Terpadu
 85. Akur
 86. Lengket
 87. Mesra
 88. Rukun
 89. Berbetulan
 90. Searah
 91. Sebati
 92. Sehaluan
 93. Seia Sekata
 94. Sepaham
 95. Sepakat
 96. Sependirian
 97. Setubuh
 98. Setuju
 99. Betul
 100. Pas
 101. Sreg
 102. Asri
 103. Bertemu
 104. Klop
 105. Kompatibel
 106. Masuk
 107. Sajak
 108. Sebabat
 109. Sebaya
 110. Sederajat
 111. Sekelas
 112. Selevel
 113. Setimbang
 114. Setingkat
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim berpatutan adalah suai, bersuai, berpadanan, selaras, sesuai.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Berpatutan