55 Sinonim Kata Bersifat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 55 sinonim kata 'bersifat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Bersifat

 1. Berwatak
 2. Berbudi Pekerti
 3. Berjiwa
 4. Berkarakter
 5. Berkelakuan
 6. Berkepribadian
 7. Bermoral
 8. Berperangai
 9. Berperilaku
 10. Bersemangat
 11. Bertabiat
 12. Beradat
 13. Berakhlak
 14. Bergaya
 15. Berlagak
 16. Berlaku
 17. Berpembawaan
 18. Bersikap
 19. Bertingkah Laku
 20. Berupa
 21. Bertemperamen
 22. Aktif
 23. Antusias
 24. Berapi-Api
 25. Bergairah
 26. Bergelora
 27. Berkobar-Kobar
 28. Cegak
 29. Dinamis
 30. Energik
 31. Gentur
 32. Intens
 33. Membara
 34. Berbentuk
 35. Bercorak
 36. Berona
 37. Berpaham
 38. Bertokoh
 39. Berwarna
 40. Berwujud
 41. Cantik
 42. Elok
 43. Ciri
 44. Karakteristik
 45. Keunikan
 46. Bernyawa
 47. Hidup
 48. Berbobot
 49. Berisi
 50. Bermakna
 51. Bernas
 52. Berkeadaan
 53. Berkedudukan
 54. Bersituasi
 55. Bersuasana
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim bersifat adalah berwatak, berbudi pekerti, berjiwa, berkarakter, berkelakuan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Bersifat