31 Sinonim Bertukar Haluan

Terdapat 31 sinonim 'bertukar haluan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Bertukar Haluan

 1. Berbalik
 2. Berpaling Haluan
 3. Berputar
 4. Berbegar
 5. Berbentar
 6. Beredar
 7. Berkeliling
 8. Berkisar
 9. Berkitar
 10. Bersirkulasi
 11. Melegar
 12. Mengalir
 13. Berotasi
 14. Berpendar
 15. Berpusar
 16. Berpusing
 17. Berbeleng
 18. Bergerak
 19. Berguling
 20. Bergulir
 21. Bergulung
 22. Menggeleser
 23. Menggelinding
 24. Menggelundung
 25. Menguri
 26. Pivot
 27. Berbelok
 28. Berganti Arah
 29. Putar Balik
 30. Bekerja
 31. Berpikir
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim bertukar haluan adalah berbalik, berpaling haluan, berputar, berbegar, berbentar.

Artikel Terkait
Sinonim Bertukar Haluan
Penutup

Demikian sinonim bertukar haluan menurut Tesaurus Bahasa Indonesia yang dirangkum oleh Lektur.ID.

*** Terima kasih, semoga bermanfaat ***