35 Sinonim Kata Cucu di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 35 sinonim kata 'cucu' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Cucu

 1. Famili
 2. Ahli
 3. Anak
 4. Anak Cucu
 5. Angkatan
 6. Baka
 7. Batih
 8. Belahan
 9. Benih
 10. Bibit
 11. Sanak
 12. Darah
 13. Dinasti
 14. Dulur
 15. Kadim
 16. Kaum
 17. Keluarga
 18. Kerabat
 19. Keturunan
 20. Klan
 21. Kulasentana
 22. Kulawangsa
 23. Kulit Daging
 24. Leluhur
 25. Marga
 26. Moyang
 27. Nenek
 28. Rumpun
 29. Sanak Saudara
 30. Saudara
 31. Sundut
 32. Titisan
 33. Trah
 34. Wangsa
 35. Zuriah
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim cucu adalah famili, ahli, anak, anak cucu, angkatan.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Cucu