40 Sinonim Kata Cucur di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 40 sinonim kata 'cucur' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Cucur

 1. Muncung
 2. Belalai
 3. Cerat
 4. Cerompong
 5. Ceropong
 6. Corot
 7. Cula
 8. Cungur
 9. Curat
 10. Domol
 11. Hidung
 12. Jongor
 13. Luncung
 14. Monyong
 15. Mulut
 16. Paruh
 17. Sungu
 18. Layar
 19. Jib
 20. Kelir
 21. Adang-Adang
 22. Belat
 23. Bidai
 24. Ebek
 25. Kerai
 26. Langsai
 27. Tabir
 28. Tebeng
 29. Tedeng
 30. Tirai
 31. Monitor
 32. Skrin
 33. Jungur
 34. Laras
 35. Congor
 36. Moncong
 37. Haluan Kapal
 38. Layar Kapal Air
 39. Curah
 40. Limpah
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim cucur adalah muncung, belalai, cerat, cerompong, ceropong.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Cucur