54 Sinonim Kata Dagelan di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 54 sinonim kata 'dagelan' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Dagelan

 1. Seloroh
 2. Banyolan
 3. Canda
 4. Cumbu
 5. Cura
 6. Garah-Garah
 7. Gurauan
 8. Kecandan
 9. Kelakar
 10. Olok-Olok
 11. Senda-Gurau
 12. Bebodoran
 13. Humor
 14. Komedi
 15. Lelucon
 16. Lucu
 17. Sandiwara
 18. Drama
 19. Ketoprak
 20. Sandiwara Bangsawan
 21. Sandiwara Boneka
 22. Sandiwara Radio
 23. Sandiwara Tradisional
 24. Ludruk
 25. Merdu
 26. Opera
 27. Pertunjukan
 28. Sendratari
 29. Stambul
 30. Teater
 31. Tonil
 32. Wayang Golek
 33. Wayang Kulit
 34. Wayang Orang
 35. Lawakan
 36. Penggeli Hati
 37. Senda
 38. Penggeli
 39. Lawak
 40. Banyol
 41. Gecul
 42. Jenaka
 43. Kocak
 44. Komikal
 45. Membawa Gelak
 46. Menggelikan
 47. Bodoran
 48. Ejekan
 49. Kecindaan
 50. Menggelikan Hati
 51. Sindiran
 52. Kejenakaan
 53. Kelucuan
 54. Senda Gurau
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim dagelan adalah seloroh, banyolan, canda, cumbu, cura.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Dagelan