68 Sinonim Kata Dialek di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 68 sinonim kata 'dialek' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Dialek

 1. Logat
 2. Aksen
 3. Lidah
 4. Ucapan
 5. Bahasa
 6. Patois
 7. Cara
 8. Gaya
 9. Kata
 10. Kosakata
 11. Perbendaharaan Kata
 12. Daftar Kata
 13. Kamus
 14. Leksikon
 15. Alat Perasa
 16. Indra Perasa
 17. Lisan
 18. Pengecap
 19. Perkaraan
 20. Tutur Kata
 21. Tuturan
 22. Ujaran
 23. Pelat Daerah
 24. Pelat Negeri
 25. Aturan
 26. Kaidah
 27. Sistem
 28. Ala
 29. Lagam
 30. Lagu
 31. Langgam
 32. Macam
 33. Model
 34. Ragam
 35. Siasat
 36. Daya Upaya
 37. Ikhtiar
 38. Kiat
 39. Muslihat
 40. Taktik
 41. Tenggang
 42. Trik
 43. Usaha
 44. Alat
 45. Jalan
 46. Metode
 47. Proses
 48. Teknik
 49. Akal
 50. Budi
 51. Adat
 52. Kebiasaan
 53. Rasam
 54. Sifat
 55. Isyarat
 56. Kode
 57. Percakapan
 58. Perkataan
 59. Sandi
 60. Laras
 61. Intonasi
 62. Irama
 63. Lagu Kalimat
 64. Ritme
 65. Tekanan Suara
 66. Titik Berat
 67. Tonjolan
 68. Tanda Diakritik
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim dialek adalah logat, aksen, lidah, ucapan, bahasa.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Dialek