127 Sinonim Kata Disiplin di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 127 sinonim kata 'disiplin' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Disiplin

 1. Vak
 2. Ilmu
 3. Mata Kuliah
 4. Mata Pelajaran
 5. Bidang
 6. Jurusan
 7. Kelas
 8. Keahlian
 9. Kejuruan
 10. Kemahiran
 11. Keterampilan
 12. Ketertiban
 13. Harmoni
 14. Kesopanan
 15. Keteraturan
 16. Tata Tertib
 17. Hukum
 18. Peraturan
 19. Ketaatan
 20. Iman
 21. Kepatihan
 22. Kepatuhan
 23. Kesalehan
 24. Kesetiaan
 25. Kesungguhan Hati
 26. Ketakwaan
 27. Loyalitas
 28. Religiositas
 29. Setia
 30. Loyal
 31. Patih
 32. Patuh
 33. Taat
 34. Tunak
 35. Menurut
 36. Wafa
 37. Teguh
 38. Lingkungan
 39. Alam
 40. Bumi
 41. Dunia
 42. Jagat
 43. Area
 44. Daerah
 45. Domain
 46. Kawasan
 47. Mandala
 48. Mintakat
 49. Mukim
 50. Tempat
 51. Wilayah
 52. Zona
 53. Habitat
 54. Milieu
 55. Lapangan
 56. Ruangan
 57. Golongan
 58. Kalangan
 59. Kaum
 60. Lapisan
 61. Puak
 62. Bagian
 63. Ranah
 64. Kerangka
 65. Kondisi
 66. Konteks
 67. Latar Belakang
 68. Seting
 69. Situasi
 70. Alun-Alun
 71. Dataran
 72. Pelan
 73. Tanah Lapang
 74. Medan
 75. Padang
 76. Setra
 77. Arena
 78. Gelanggang
 79. Ruang
 80. Yak
 81. Sains
 82. Kepandaian
 83. Kesaktian
 84. Pengetahuan
 85. Adam
 86. Ardi
 87. Bentala
 88. Buana
 89. Butala
 90. Globe
 91. Kosmos
 92. Loka
 93. Manjapada
 94. Mayapada
 95. Mercapada
 96. Negeri Fana
 97. Rat
 98. Semesta
 99. Masyarakat
 100. Mimbar
 101. Panggung
 102. Pentas
 103. Percaturan
 104. Kekhususan
 105. Spesialisasi
 106. Aturan
 107. Aspek
 108. Faktor
 109. Kelompok
 110. Permukaan
 111. Segi
 112. Sektor
 113. Sisi
 114. Sudut Pandangan
 115. Lopak
 116. Petak
 117. Piring
 118. Pelajaran
 119. Kajian
 120. Kursus
 121. Pengajian
 122. Keilmuan
 123. Kepakaran
 124. Kepintaran
 125. Kesarjanaan
 126. Ketukangan
 127. Kewargaan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim disiplin adalah vak, ilmu, mata kuliah, mata pelajaran, bidang.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Disiplin