53 Sinonim Kata Dulur di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 53 sinonim kata 'dulur' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Dulur

 1. Daging
 2. Dinasti
 3. Famili
 4. Kadim
 5. Kaum
 6. Keluarga
 7. Kerabat
 8. Keturunan
 9. Kulit Daging
 10. Rumpun
 11. Sanak
 12. Trah
 13. Wangsa
 14. Bendu
 15. Sahabat
 16. Sobat
 17. Ikhwan
 18. Kawan
 19. Kenalan
 20. Sejawat
 21. Teman
 22. Anda
 23. Awak
 24. Sampeyan
 25. Tuan
 26. Ariari
 27. Plasenta
 28. Tali Pusar
 29. Tembuni
 30. Uri
 31. Ahli
 32. Anak
 33. Anak Cucu
 34. Angkatan
 35. Baka
 36. Batih
 37. Belahan
 38. Benih
 39. Bibit
 40. Cucu
 41. Darah
 42. Klan
 43. Kulasentana
 44. Kulawangsa
 45. Leluhur
 46. Marga
 47. Moyang
 48. Nenek
 49. Sanak Saudara
 50. Saudara
 51. Sundut
 52. Titisan
 53. Zuriah
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim dulur adalah daging, dinasti, famili, kadim, kaum.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Dulur