115 Sinonim Kata Fakta di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 115 sinonim kata 'fakta' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Fakta

 1. Petunjuk
 2. Alamat
 3. Bakat
 4. Gejala
 5. Gelagat
 6. Indikasi
 7. Isyarat
 8. Pertanda
 9. Sinyal
 10. Atribut
 11. Markah
 12. Rambu-Rambu
 13. Tanda
 14. Aba-Aba
 15. Bukti
 16. Bahan
 17. Ciri
 18. Data
 19. Informasi
 20. Keterangan
 21. Masukan
 22. Arah
 23. Kaidah
 24. Patokan
 25. Peraturan
 26. Preskripsi
 27. Kompas
 28. Manual
 29. Panduan
 30. Pedoman
 31. Resep
 32. Tip
 33. Advis
 34. Ajaran
 35. Amanat
 36. Bimbingan
 37. Fatwa
 38. Nasihat
 39. Pengarahan
 40. Petuah
 41. Tuntunan
 42. Wejangan
 43. Bisikan
 44. Ilham
 45. Wahyu
 46. Wangsit
 47. Maklumat
 48. Pemberitahuan
 49. Definisi
 50. Eksplanasi
 51. Klarifikasi
 52. Penjelasan
 53. Syarah
 54. Kenyataan
 55. Hakikat
 56. Kebenaran
 57. Kesaksian
 58. Realitas
 59. Anjuran
 60. Penerangan
 61. Berita
 62. Embaran
 63. Kabar
 64. Laporan
 65. Liputan
 66. Warta
 67. Fenomena
 68. Naga-Naga
 69. Pelebaya
 70. Riak
 71. Simtom
 72. Tanda-Tanda
 73. Anggai
 74. Faal
 75. Keajaiban
 76. Kejadian
 77. Tengara
 78. Wujud
 79. Alasan
 80. Bainah
 81. Burhan
 82. Cena
 83. Dalil
 84. Hujah
 85. Kesahihan
 86. Saksi
 87. Evidensi
 88. Statistik
 89. Nas
 90. Keabsahan
 91. Keaslian
 92. Kejujuran
 93. Kelurusan Hati
 94. Kesahan
 95. Validitas
 96. Aktualitas
 97. Izin
 98. Kebetulan
 99. Kelonggaran
 100. Konsesi
 101. Pembolehan
 102. Perkenan
 103. Permisi
 104. Persetujuan
 105. Bakal
 106. Benih
 107. Materi
 108. Pelajaran
 109. Subjek
 110. Bulan-Bulanan
 111. Incaran
 112. Objek
 113. Sasaran
 114. Target
 115. Tujuan
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim fakta adalah petunjuk, alamat, bakat, gejala, gelagat.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Fakta