85 Sinonim Kata Faktual di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 85 sinonim kata 'faktual' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Faktual

 1. Otentik
 2. Asli
 3. Bersih
 4. Kredibel
 5. Orisinal
 6. Real
 7. Sah
 8. Sejati
 9. Tulen
 10. Objektif
 11. Adil
 12. Ilmiah
 13. Netral
 14. Rasional
 15. Konkret
 16. Aktual
 17. Berupa
 18. Berwujud
 19. Kasatmata
 20. Maujud
 21. Nyata
 22. Positif
 23. Riil
 24. Substansial
 25. Benar
 26. Reliabel
 27. Sebenarnya
 28. Kenyataannya
 29. Memang
 30. Pada Hakikatnya
 31. Padahal
 32. Sahaja
 33. Sawab
 34. Sebetulnya
 35. Sedianya
 36. Semestinya
 37. Senyatanya
 38. Sepatutnya
 39. Sesungguhnya
 40. Sudah Barang Tentu
 41. Sememangnya
 42. Walhasil
 43. Akurat
 44. Betul
 45. Cocok
 46. Jujur
 47. Loyal
 48. Lurus Hati
 49. Lurus
 50. Mustakim
 51. Pas
 52. Pasti
 53. Persis
 54. Piawai
 55. Sadik
 56. Sahih
 57. Sempurna
 58. Sepadan
 59. Sesuai
 60. Setia
 61. Sungguh
 62. Tahkik
 63. Tepat
 64. Valid
 65. Aci
 66. Asi
 67. Legal
 68. Resmi
 69. Ada
 70. Sungguh-Sungguh
 71. Hak
 72. Imbang
 73. Amat
 74. Sangat
 75. Etis
 76. Lugu
 77. Naif
 78. Polos
 79. Anyar
 80. Baru
 81. Gres
 82. Hangat
 83. Mutakhir
 84. Berlaku
 85. Segar
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim faktual adalah otentik, asli, bersih, kredibel, orisinal.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Faktual