109 Sinonim Kata Falsafah di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 109 sinonim kata 'falsafah' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Falsafah

 1. Pandangan Hidup
 2. Adab
 3. Etik
 4. Kultur
 5. Nilai
 6. Norma
 7. Ajaran
 8. Aliran
 9. Dasar
 10. Fikrah
 11. Fundamen
 12. Gagasan
 13. Ideologi
 14. Paham
 15. Panduan
 16. Pedoman
 17. Pegangan
 18. Pemikiran
 19. Pendirian
 20. Prinsip
 21. Alas
 22. Alur Sungai
 23. Asas
 24. Aturan
 25. Bakat
 26. Basis
 27. Jalan
 28. Lambar
 29. Latar
 30. Lunas
 31. Motif
 32. Pangkal
 33. Pembawaan
 34. Pendapat
 35. Perangai
 36. Permulaan
 37. Pribadi
 38. Punca
 39. Rancangan
 40. Sendi
 41. Sudut
 42. Tapak
 43. Teras
 44. Tiang
 45. Bawah
 46. Dek
 47. Geladak
 48. Landasan
 49. Lantai
 50. Lunas Kapal
 51. Perahu
 52. Esensi
 53. Hakikat
 54. Inti
 55. Batu Tapakan
 56. Fondasi
 57. Hukum
 58. Marga
 59. Patokan
 60. Peraturan
 61. Pijakan
 62. Pilar
 63. Rukun
 64. Saka Guru
 65. Syarat
 66. Tonggak
 67. Tumpuan
 68. Ukuran
 69. Undang-Undang
 70. Akar
 71. Induk
 72. Kausa
 73. Pokok
 74. Aksioma
 75. Anggapan
 76. Buah Pikiran
 77. Doktrin
 78. Dugaan
 79. Fatwa
 80. Hemat
 81. Ide
 82. Ijtihad
 83. Kaidah
 84. Kesimpulan
 85. Ketentuan
 86. Konsep
 87. Maksud
 88. Nasihat
 89. Opini
 90. Pandangan
 91. Pengetahuan
 92. Penglihatan
 93. Perhitungan
 94. Pertimbangan
 95. Pikiran
 96. Postulat
 97. Putusan
 98. Rasa
 99. Saran
 100. Sikap
 101. Suara
 102. Tafsiran
 103. Taksiran
 104. Tanggapan
 105. Teori
 106. Tilikan
 107. Timbangan
 108. Tinjauan
 109. Visi
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim falsafah adalah pandangan hidup, adab, etik, kultur, nilai.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Falsafah