52 Sinonim Kata Firman di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 52 sinonim kata 'firman' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Firman

 1. Ujaran
 2. Bicara
 3. Kalam
 4. Kaul
 5. Omongan
 6. Perkataan
 7. Sabda
 8. Tuturan
 9. Ucapan
 10. Bibir
 11. Cakap
 12. Lisan
 13. Mulut
 14. Cerita
 15. Narasi
 16. Paparan
 17. Titah
 18. Amanat
 19. Amaran
 20. Kata
 21. Perintah
 22. Arahan
 23. Ceramah
 24. Fatwa
 25. Janji
 26. Nasihat
 27. Omong
 28. Petuah
 29. Petunjuk
 30. Suara
 31. Taklimat
 32. Tutur
 33. Ujar
 34. Percakapan
 35. Titik Lidah
 36. Tutur Kata
 37. Kalimah
 38. Kalimat
 39. Komentar
 40. Kosakata
 41. Peristilahan
 42. Perintah Tuhan
 43. Bimbingan
 44. Panduan
 45. Pedoman
 46. Pengarahan
 47. Pengawalan
 48. Pimpinan
 49. Suruhan
 50. Tuntunan
 51. Aba-Aba
 52. Mandat
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim firman adalah ujaran, bicara, kalam, kaul, omongan.

Artikel Terkait
Sinonim Firman
Penutup

Demikian sinonim kata firman menurut Tesaurus Bahasa Indonesia yang dirangkum oleh Lektur.ID.

*** Terima kasih, semoga bermanfaat ***