96 Sinonim Kata Fondasi di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 96 sinonim kata 'fondasi' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Fondasi

 1. Validitas
 2. Asas
 3. Dasar
 4. Keabsahan
 5. Kebenaran
 6. Kesahihan
 7. Legalitas
 8. Legitimasi
 9. Otoritas
 10. Realitas
 11. Sendi
 12. Alas
 13. Basis
 14. Batu Tapakan
 15. Fundamen
 16. Lunas
 17. Pilar
 18. Pokok
 19. Prinsip
 20. Rukun
 21. Sakaguru
 22. Tumpuan
 23. Tiang
 24. Tonggak
 25. Landasan
 26. Bantalan
 27. Lambar
 28. Lapik
 29. Petelasan
 30. Sarap
 31. Tatakan
 32. Ban
 33. Garis Haluan
 34. Khitah
 35. Tujuan Dasar
 36. Hakikat
 37. Permulaan
 38. Pangkal
 39. Alur Sungai
 40. Aturan
 41. Bakat
 42. Jalan
 43. Latar
 44. Motif
 45. Pegangan
 46. Pembawaan
 47. Pendapat
 48. Perangai
 49. Pribadi
 50. Punca
 51. Rancangan
 52. Sudut
 53. Tapak
 54. Teras
 55. Bawah
 56. Dek
 57. Geladak
 58. Lantai
 59. Lunas Kapal
 60. Perahu
 61. Esensi
 62. Inti
 63. Falsafah
 64. Hukum
 65. Marga
 66. Panduan
 67. Patokan
 68. Pedoman
 69. Peraturan
 70. Pijakan
 71. Saka Guru
 72. Syarat
 73. Ukuran
 74. Undang-Undang
 75. Akar
 76. Induk
 77. Kausa
 78. Sandaran
 79. Kaidah
 80. Kode Etik
 81. Norma
 82. Tata Cara
 83. Bantal
 84. Cadar
 85. Galang
 86. Hamparan
 87. Landas
 88. Lapisan
 89. Lepek
 90. Pendahuluan
 91. Permadani
 92. Sejadah
 93. Tangsel
 94. Tikar
 95. Tunggak
 96. Tunjang
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim fondasi adalah validitas, asas, dasar, keabsahan, kebenaran.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Fondasi