97 Sinonim Kata Gugus di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 97 sinonim kata 'gugus' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Gugus

 1. Tandan
 2. Jambak
 3. Sikat
 4. Sisir
 5. Tangkai
 6. Tundun
 7. Untai
 8. Persatuan
 9. Aliansi
 10. Asosiasi
 11. Blok
 12. Bon
 13. Gabungan
 14. Ikatan
 15. Kelompok
 16. Klub
 17. Kumpulan
 18. Liga
 19. Percampuran
 20. Perhimpunan
 21. Perkumpulan
 22. Permufakatan
 23. Perpaduan
 24. Persekutuan
 25. Persepakatan
 26. Perserikatan
 27. Pertautan
 28. Pertemuan
 29. Serikat
 30. Uni
 31. Unifikasi
 32. Union
 33. Regu
 34. Golongan
 35. Grup
 36. Jodoh
 37. Kesatuan
 38. Pasangan
 39. Pasukan
 40. Rombongan
 41. Sekawan
 42. Tanding
 43. Teboh
 44. Rangkai
 45. Anyam
 46. Berkas
 47. Gandengan
 48. Jalin
 49. Karangan
 50. Kepang
 51. Susun
 52. Himpunan
 53. Konglomerasi
 54. Rampai
 55. Gerombolan
 56. Keramaian
 57. Kerumunan
 58. Jemaah
 59. Umat
 60. Akumulasi
 61. Komposit
 62. Massa
 63. Kompilasi
 64. Longgokan
 65. Perangkat
 66. Pumpunan
 67. Set
 68. Timbunan
 69. Tumpukan
 70. Tumpuk
 71. Agregat
 72. Campuran
 73. Jalinan
 74. Kacukan
 75. Koalisi
 76. Kombinasi
 77. Komposisi
 78. Larutan
 79. Batalion
 80. Bala
 81. Barisan
 82. Kawanan
 83. Kompi
 84. Korps
 85. Korsa
 86. Peleton
 87. Resimen
 88. Ambalan
 89. Arak-Arakan
 90. Defile
 91. Iring-Iringan
 92. Kirab
 93. Konvoi
 94. Parade
 95. Pawai
 96. Perarakan
 97. Prosesi
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim gugus adalah tandan, jambak, sikat, sisir, tangkai.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Gugus