82 Sinonim Kata Hak di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 82 sinonim kata 'hak' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Hak

 1. Wenang
 2. Kuasa
 3. Wewenang
 4. Milik
 5. Eigendom
 6. Hoki
 7. Kepunyaan
 8. Nasib Baik
 9. Peruntungan
 10. Properti
 11. Lurus
 12. Lempeng
 13. Lencang
 14. Kejur
 15. Tegak
 16. Vertikal
 17. Baik
 18. Jujur
 19. Mulus
 20. Polos
 21. Sadik
 22. Setia
 23. Terbuka
 24. Tulus
 25. Benar
 26. Betul
 27. Normal
 28. Sehat
 29. Stabil
 30. Hadiah
 31. Literal
 32. Paralel
 33. Searah
 34. Sejajar
 35. Sol Sepatu
 36. Tungkak Sepatu
 37. Sah
 38. Sahih
 39. Sidik
 40. Tahkik
 41. Kebebasan
 42. Kedaulatan
 43. Keistimewaan
 44. Kekuasaan
 45. Kelayakan
 46. Kewenangan
 47. Kewibawaan
 48. Prerogatif
 49. Adil
 50. Akurat
 51. Cocok
 52. Loyal
 53. Lurus Hati
 54. Mustakim
 55. Pas
 56. Pasti
 57. Persis
 58. Piawai
 59. Sejati
 60. Sempurna
 61. Sepadan
 62. Sesuai
 63. Sungguh
 64. Tepat
 65. Valid
 66. Aci
 67. Asi
 68. Legal
 69. Resmi
 70. Asli
 71. Ada
 72. Faktual
 73. Memang
 74. Nyata
 75. Real
 76. Sungguh-Sungguh
 77. Imbang
 78. Amat
 79. Sangat
 80. Etis
 81. Lugu
 82. Naif
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim hak adalah wenang, kuasa, wewenang, milik, eigendom.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Hak