58 Sinonim Kata Harta di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 58 sinonim kata 'harta' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Harta

 1. Warisan
 2. Aset
 3. Peninggalan
 4. Pusaka
 5. Wasiat
 6. Uang
 7. Arta
 8. Doku
 9. Duit
 10. Fulus
 11. Kepeng
 12. Dana
 13. Kapital
 14. Kekayaan
 15. Modal
 16. Substansi
 17. Akar
 18. Esensi
 19. Intisari
 20. Isi
 21. Makna
 22. Pokok
 23. Semangat
 24. Benda
 25. Entitas
 26. Jasad
 27. Korpus
 28. Massa
 29. Materi
 30. Khasanah
 31. Banda
 32. Kemewahan
 33. Mal
 34. Mulia
 35. Koin
 36. Pendapatan
 37. Gaji
 38. Nafkah
 39. Pencarian
 40. Penerimaan
 41. Penghasilan
 42. Perolehan
 43. Rezeki
 44. Objek
 45. Sesuatu
 46. Zat
 47. Barang
 48. Bagasi
 49. Bahan
 50. Gawai
 51. Komoditas
 52. Muatan
 53. Perabot
 54. Peralatan
 55. Peranti
 56. Perkakas
 57. Perlengkapan
 58. Produk
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim harta adalah warisan, aset, peninggalan, pusaka, wasiat.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Harta