60 Sinonim Kata Ikon

Terdapat 60 sinonim kata 'ikon' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Ikon

 1. Tanda
 2. Atribut
 3. Cap
 4. Ciri
 5. Karakter
 6. Kualitas
 7. Lambang
 8. Logo
 9. Markah
 10. Pengenal
 11. Rambu-Rambu
 12. Sebut-Sebutan
 13. Semboyan
 14. Simbol
 15. Alamat
 16. Anggai
 17. Faal
 18. Fenomena
 19. Firasat
 20. Gejala
 21. Gelagat
 22. Indikasi
 23. Isyarat
 24. Petunjuk
 25. Pertanda
 26. Sinyal
 27. Tengara
 28. Aba-Aba
 29. Kode
 30. Sasmita
 31. Alasan
 32. Alibi
 33. Bukti
 34. Burhan
 35. Dalil
 36. Hujah
 37. Jejak
 38. Kesaksian
 39. Kesan
 40. Keterangan
 41. Trek
 42. Representasi
 43. Emblem
 44. Kiasan
 45. Citra
 46. Angan-Angan
 47. Bayang-Bayang
 48. Cermin
 49. Fantasi
 50. Gambaran
 51. Ide
 52. Imaji
 53. Impresi
 54. Khayalan
 55. Konsep
 56. Potret
 57. Rekaan
 58. Anggapan
 59. Pandangan
 60. Penilaian
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim ikon adalah tanda, atribut, cap, ciri, karakter.

Artikel Terkait
Sinonim Ikon
Penutup

Demikian sinonim kata ikon menurut Tesaurus Bahasa Indonesia yang dirangkum oleh Lektur.ID.

*** Terima kasih, semoga bermanfaat ***