57 Sinonim Kata Jimat di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 57 sinonim kata 'jimat' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Jimat

 1. Penangkal
 2. Penahan
 3. Pencegah
 4. Penolak
 5. Benteng
 6. Perisai
 7. Tameng
 8. Azimat
 9. Penangkalan
 10. Pencegahan
 11. Preventif
 12. Relikui
 13. Aji-Aji
 14. Benda Keramat
 15. Hemat
 16. Irit
 17. Cermat
 18. Saksama
 19. Teliti
 20. Fetis
 21. Ingat-Ingat
 22. Camkan
 23. Cermat-Cermat
 24. Hati-Hati
 25. Hemat-Hemat
 26. Perdata
 27. Perhatikan
 28. Tangar
 29. Waspada
 30. Berhati-Hati
 31. Ekonomis
 32. Gemi
 33. Guna
 34. Guna-Guna
 35. Gendam
 36. Jampi-Jampi
 37. Mantera
 38. Pekasih
 39. Pelet
 40. Pengasih
 41. Penggering
 42. Perindu
 43. Pesona
 44. Pukau
 45. Restu
 46. Sebeh Sihir
 47. Amulet
 48. Cula
 49. Jampi
 50. Obat Pekasih
 51. Obat Pengasih
 52. Pacau
 53. Pencacau
 54. Pepunden
 55. Pripih
 56. Susuk
 57. Uduh
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim jimat adalah penangkal, penahan, pencegah, penolak, benteng.

Daftar IsiArtikel Terkait
Sinonim Jimat