53 Sinonim Kata Jurang di Tesaurus Bahasa Indonesia

Terdapat 53 sinonim kata 'jurang' di Tesaurus Bahasa Indonesia.

Sinonim Jurang

 1. Tahang
 2. Kanyon
 3. Lembah
 4. Lurah
 5. Ngarai
 6. Kesenjangan
 7. Disekuilibrium
 8. Ketidakseimbangan
 9. Ketaksimetrisan
 10. Kontradiksi
 11. Gap
 12. Kepincangan
 13. Ketimpangan
 14. Disparitas
 15. Kekurangan
 16. Kelemahan
 17. Kaki Bukit
 18. Kaki Gunung
 19. Baruh
 20. Dataran Rendah
 21. Lembang
 22. Ranah
 23. Jarak
 24. Perbedaan
 25. Gaung
 26. Ceruk
 27. Gohong
 28. Gua
 29. Liang
 30. Lubang
 31. Antara
 32. Celah
 33. Jeda
 34. Penyeling
 35. Renggangan
 36. Rumpang
 37. Sela
 38. Sempang
 39. Tengah
 40. Jarang
 41. Jauh
 42. Renggang
 43. Rongak
 44. Senggang
 45. Kurun Waktu
 46. Masa
 47. Selang Waktu
 48. Selingan
 49. Tenggang
 50. Kira-Kira
 51. Lebih Kurang
 52. Purata
 53. Sekitar
Kesimpulan

Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim jurang adalah tahang, kanyon, lembah, lurah, ngarai.

Daftar Isi
Artikel Terkait
Sinonim Jurang